Anders Wonen Gate, deel 1

Onder de naam ‘Anders Wonen Gate’ willen wij aan burgers en politiek, informatie verstrekken over wat er in de gemeente achter de schermen gespeeld heeft bij percelen die ook in aanmerking kwamen voor het ‘Anders Wonen’ project. Dit vanwege de criteria die zijn opgesteld door de werkgroep Anders Wonen. Maar vanwege financiële overwegingen heeft het selectieproces niet geleid tot een optimale en juiste invulling van het project ‘Anders Wonen’ in Tiel.

We willen met deze informatie onze gemeente (burgers en politiek) voeden om zo onze Tielse politiek te helpen om in dit proces de juiste informatie boven tafel te krijgen. Zodat zij haar burgers volledig, juist en transparant gaat informeren.

We geven u hieronder de kale feiten van de vier percelen aan de Laan van Westroijen. Kadastraal gezien liggen deze formeel nog aan de Grotebrugse Grintweg.

Historie eigendom

De betreffende percelen hebben de nummer 275, 276, 277 en 2424. Zie bovenstaande foto.

[1] Op 31 oktober 2012 is het perceel 275 (met woning) door een particulier verkocht aan woningcorporatie SVT voor een bedrag van EUR 612.500, gepasseerd bij een notaris te Wijchen.

[2] De percelen 276, 277 en 2424 zijn verkocht door de GEMEENTE aan woningcorporatie SVT voor een bedrag van Euro 85.925 (Euro 25,- per m2). Dat brengt de aankoop van ‘grond’ op Euro 79,76 per m2. Ook deze transactie is gepasseerd bij een notaris te Wijchen.

[3] Alle vier percelen (275, 276, 277 en 2424) zijn op 26 april verkocht door woningcorporatie SVT voor een bedrag van (minimaal) EUR 450.000 (EUR 51,39 per m2) aan Deltabrug Beheer B.V. uit Hardinxveld-Giessendam. ‘Minimaal’, omdat er nog vermeld wordt dat e.e.a is verrekend. Het doel van de koop wordt omschreven als: ‘beleggen/projectontwikkeling’. Gepasseerd bij een notaris te Hardinxveld-Giesendam. Er zit een clausule bij de verkoop. De projectontwikkelaar mag gedurende 1 jaar het perceel niet doorverkopen. Een eventuele boete hiervoor bedraagt EUR 100.000.

De gemeente verkoopt haar grond aan de woningcorporatie SVT voor EUR 25,-/m2 als bouwgrond voor bestemming kantoor. De SVT verkoopt deze grond weer door aan een projectontwikkelaar voor meer dan het dubbele. Een goede belegging. Wat betaalt u als burger voor bouwgrond?


In 2012 werd door de Gemeenteraad al het besluit genomen om invulling te geven aan de onderste trede woonladder. Hier is vervolgens in 2014 een werkgroep mee aan de slag gegaan. De gemeente had nota bene op dat moment zelf geschikte grond in eigendom voor dit project.

In 2012 is op hetzelfde perceel WEL een tijdelijke voorziening ingericht. Dit was een noodoplossing voor bewoners uit dezelfde doelgroep als ‘Anders Wonen’. Er is hierover een collegebesluit genomen ter kennisname en in vertrouwelijkheid aangeboden aan de commissie Samenleving op 2 oktober 2012 en de commissie Bestuur (en deels samenleving) op 24 januari 2013. Het betrof het inrichten van een noodvoorziening en tevens ook het aanwijzen van de voormalige woonwagenlocatie Passewaaij buurt 7 als voorkeurslocatie voor nota bene een permanente vestiging van onderste trede woonladder woonvorm.