Burgers nemen het heft in handen en willen de onderste steen boven

Verontruste inwoners van Passewaaij en Tiel-West nemen het heft in handen. Ze gaan de onderste steen boven halen in het politieke wespennest rondom de voorbereiding en besluitvorming van het project ‘Anders Wonen’ van de gemeente Tiel.

Verontruste burgers hebben al diverse WOB-verzoeken (Wet Openbaar Bestuur)  bij de Gemeente ingediend en/of gaan deze de komende periode alsnog indienen.

De informatie die op deze wijze wordt verkregen zal ons allen verdere informatie verstrekken over wat er exact is gebeurd. Ook zal het antwoorden geven op normale vragen waarop Gemeente en betrokken andere partijen, zoals woningcorporaties SCW en Kleurrijk Wonen, geen antwoord willen geven.