College moet opnieuw beginnen met ‘Anders Wonen’ project

De gemeenteraad was eensluidend in haar oordeel over het ‘ Anders Wonen’ project: de wethouder moet opnieuw beginnen. Het college van B&W werd door alle politieke partijen bekritiseerd op zowel de locatiekeuze als de communicatie rondom het project. Ook het uitsluiten van de gemeenteraad bij een dergelijk ingrijpend besluit kwam de Wethouder op zware kritiek te staan.

Op de raadsvergadering van 17 januari stond ‘ Anders Wonen’ op de agenda. De publieke tribune was afgeladen vol, journalisten stonden paraat met microfoon en camera en vier insprekers hadden zich aangemeld. De democratie was bijna tastbaar.

Burgemeester Beenakker leidde het agendapunt in met een korte toelichting op het project ‘Anders Wonen’. Daarna was het de beurt aan de insprekers. De inspreekteksten van de vertegenwoordigers van Anders Wonen, Maurice Van Der Kruk en Pieter Bikker kunt u nalezen op onze website. Joke van der Meulen van Ypsilon had een waardevolle bijdrage door een oproep te doen aan alle partijen vooral oog te hebben voor de kwetsbare doelgroep van ‘Anders Wonen’ en het debat respectvol te voeren. Haar bijdrage kunt u hier nalezen. De vierde inspreker uitte zijn ongenoegen over de petitie van ‘Anders Wonen Nee’.

Na de insprekers nam wethouder Driessen het woord. De wethouder gaf een toelichting op het in de voorgaande week genomen besluit van het college van B&W, om ‘een stap terug te doen in het proces’.

Voorts was het aan de politieke partijen om hun standpunt naar voren te brengen. De gemeenteraad oordeelde vrijwel unaniem: dit project is niet goed aangepakt en de wethouder moet opnieuw beginnen. Te beginnen bij het vaststellen van selectiecriteria voor een locatie. De raad was ook unaniem over de ‘belabberde’ communicatie naar zowel de raad zelf als naar de inwoners. De gemeenteraad eiste dan ook haar democratische rol op voor het vervolg.

Na dit oordeel van de gemeenteraad restte het college van B&W niets anders dan te besluiten het project opnieuw op te starten. Dat betekent dat er nieuwe selectiecriteria voor een locatie moeten worden opgesteld en potentiele locaties moeten worden geïnventariseerd. Een nieuw te vormen commissie vanuit bewoners uit heel Tiel zal betrokken worden bij de ontwikkeling. En de gemeenteraad zal bij iedere stap in het proces geïnformeerd worden.

‘Anders Wonen Nee’ heeft er alle vertrouwen in dat locatie in het Linge-Waalpark definitief van de baan is!