Folder uit 1994 over het aan te leggen Linge-Waalpark

Uit het archief de folder waarmee de gemeente naar buiten kwam om hun plannen te communiceren naar de inwoners van Tiel. Nog uit de tijd dat er geen digitale wereld zoals vandaag de dag bestond. Beleid en intenties waren in die tijd helder verwoord.

Ook heldere taal van de gemeente bij toen een zeer goed initiatief:

  • Grootste delen van het park behoort tot de natuurzone gericht op de ontwikkeling van zo hoog mogelijke natuurwaarden.
  • Een natuurzone met kansen voor ontwikkeling van wilde planten en dieren.
  • Natuur- en landschapswaarden die verloren gaan door woningbouw worden zo voor een groot deel behouden. Door de ligging vormt het wijk park een schakel tussen de stad en het omringende landschap.