Jonkheer P.A. Reuchlin

De naam Reuchlin was al eerder onderwerp van discussie en zelfs aanleiding tot een rechtszaak tussen de gemeente en een projectontwikkelaar. Het is de gemeente dus niet vreemd om minder heldere afspraken te maken met projectontwikkelaars ten aanzien van de ontwikkelingen in de wijk Passewaaij.

Geschiedenis

Van 1544 tot 1750 was het Ambtmanshuis de woning van de ambtman van de Neder-Betuwe. De ambtman was de bestuurder van het gebied namens de vorst. De eerste bouwheer, Adriaen van Bueren, overleed in 1527. Ambtman Claes Vijgh huwde (gedwongen) diens weduwe, Anna van Gelre, een onechte dochter van Karel van Gelre en Maria van Zuyderstein. Zij waren de eerste bewoners van het Ambtmanshuis.

Van 1750 tot 1937 was het pand veelal in het bezit van particulieren, onder andere van verschillende Tielse burgemeesters. In 1825 kwam het voor ƒ9000 in bezit van jhr. P.A. Reuchlin, die er een katoenspinnerij en later het hoofdkantoor van de Nederlandsche Maatschappij van Brandverzekering vestigde (1833-1906). De werkkamer van de heer Reuchlin is nog steeds intact op de eerste verdieping van het pand aanwezig. Het originele negentiende-eeuwse meubilair is gedeeltelijk op de zolder opgeslagen, omdat het wat onpraktisch is.

Reuchlin was de bet-overgrootvader van actrice Mary Dresselhuys, die in haar jeugd vaak in het Ambtmanshuis logeerde. Een portret van haar hing lange tijd in de hal.

Tussen 1937 en 1986 was het polderdistrict Tielerwaard in het gebouw gevestigd. Dat verkocht het in 1986 aan een projectontwikkelaar die plannen had om in de tuin luxe appartementen te bouwen. Het onbeveiligde pand werd in die tijd niet gebruikt, maar de hele antieke inboedel stond er nog in. In 1990 werden bij een inbraak twee kostbare wandklokken gestolen die nooit teruggevonden zijn. Enige tijd daarvoor was al een stel antieke beelden uit de tuin gestolen. Ook verdween een aantal historische objecten, zoals twee zeventiende of achttiende-eeuwse seinkanonnetjes, een schilderijtje van een landschap door Charles Leickert en een zeventiende of achttiende-eeuws schilderijtje van een man die een pispot uit het raam leeggiet.

In 1990, korte tijd na de inbraak, kocht de gemeente Tiel het pand voor hetzelfde bedrag, zijnde ƒ490.000, waarvoor de projectontwikkelaar het had gekocht. In ruil daarvoor kreeg deze de toezegging dat hij honderdvijftig woningen mocht bouwen in de nieuwbouwwijk Passewaaij. Dit leidde in 2002 tot een geschil met de gemeente. De rechter oordeelde dat de gemeente aan de projectontwikkelaar een bedrag van €428.000 moest betalen omdat de overeenkomst niet goed was nagekomen

De oorsprong van het geschil ligt in de aankoop van het historische Ambtmanshuis door de gemeente Tiel van GOB, midden jaren negentig. Daarbij kreeg de gemeente Tiel korting op de aankoopprijs, in ruil voor een bouwclaim van 150 huizen. GOB zou dus van de gemeente de mogelijkheid aangeboden krijgen om 150 huizen te bouwen.

De geschiedenis herhaalt zich?

Anders Wonen Nee is benieuwd of er ook mogelijk verdere afspraken zijn ten aanzien van de verkoop van het bewuste perceel in het Linge-Waalpark aan de betrokken projectontwikkelaar. Het perceel is immers ook al eerder met speculatieve redenen door woningcorporatie SCW en projectontwikkelaar Klok uit Druten gekocht in 2006 voor meer dan 10x de agrarische grondprijs destijds.

Jonkheer P.A. Reuchlinl draait zich om … in zijn graf

Bronnen: