Perceel Anders Wonen stinkt!

Het perceel van 1,0 hectare dat de Gemeente nu presenteert om haar voorgenomen project ‘Anders Wonen’ te gaan realiseren heeft een heel opmerkelijke geschiedenis. Het maakt de locatie keuze voor dit project bedenkelijk.

Een vreemde deal

Het perceel is op 19 mei 2006 aangekocht door Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) en Klok Druten Grondexploitatie B.V. (Klok) voor maar liefst Euro 375.000,-. Dat is Euro 37,50 per m2 in 2006. De grond is aangekocht als agrarische grond. Dit was voor meer dan 10x de agrarische waarde op dat moment. Grond met bestemming ‘groen’.

En dan te bedenken dat het ook nog eens een voormalig slibdepot betreft. De grond is dus destijds door de woningcorporatie SCW en de project ontwikkelaar gekocht voor speculatieve doeleinden. Deze zijn echter nadien niet zo ingevuld en gerealiseerd als destijds voorzien. Een grote tegenvaller. Betrokken partijen lijken nu een rekening met elkaar te vereffenen om zo de bedenkelijke keuzes uit het verleden te ‘herstellen’. In 2013 is de bestemming van het perceel veranderd van ‘agrarische grond’ in ‘ groen”. Blijkbaar ook het startsein voor betrokkenen om daarna dit perceel voor dit doeleinde te gaan gebruiken…..?

Niet transparant

Inzicht in de nu voorgenomen transactie, die blijkbaar buiten het gezichtsveld van openbaarheid moet blijven, wordt niet verstrekt. Omdat het blijkbaar zo stinkt is dit wellicht voor betrokkenen ook heel begrijpelijk, maar wel heel bedenkelijk. Op de site van de Gemeente wordt vermeld dat de grond in eigendom is van een projectontwikkelaar. Dat dit echter maar voor 50% het geval is en dus ook voor 50% van de grootste woningcorporatie (SCW) uit Tiel wordt wellicht per abuis (?) niet vermeld.

Onderhands geregeld?!

Eerst moet er nu dus nog een formele overdracht plaatsvinden van de grond van de huidige eigenaren (SCW en Klok) naar de woningcoöperatie Kleurrijk Wonen alvorens ze met hun voorgenomen plannen kunnen gaan realiseren. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de koopafspraken hierover in deze al lang met elkaar ‘onderhands’ geregeld.

Het mag wat kosten

Alle planschade, voortkomend uit dit besluit en project, wordt daarbij ook nog eens gedragen door de toekomstige nieuwe eigenaar, de woningbouw corporatie Kleurrijk Wonen. Op deze wijze gaat er wel heel erg veel ‘algemene gelden’ in dit project zitten. Het mag wat kosten zo’n  project voor 6 tijdelijke woningen.

Vanzelf moet daarvoor ook nog eerst het voormalige slibdepot worden afgegraven en alle NUTS voorzieningen ook nog worden aangelegd.

Projectontwikkelaar Klok is ook nog betrokken bij de ontwikkeling en verkoop van zeven woningen in een project ‘Buitenplaats’ in de Kruisstraat. Dit project ‘Anders Wonen’ gaat hen daar dan mogelijk veel geld kosten. Opmerkelijk dat ze hierin blijkbaar hun ‘verlies’ gaan nemen. Of zijn er ook nog andere rekeningen uit het verleden te verrekenen of toezeggingen in de toekomst gedaan door betrokken partijen en de Gemeente ten aanzien van Klok ?

Een interessante case voor elke serieuze (onafhankelijke) journalist en ‘follow the money’. Tiel zal er met gemak de landelijke pers mee halen!