Spreektekst ‘Anders Wonen Nee’ Gemeenteraad 17-01-2018 (2)

Spreektekst Maurice Van Der Kruk:

Geachte voorzitter, burgemeester, wethouders en gemeenteraad,

Allereerst is een felicitatie aan onze Burgemeester de heer Beenakker op zijn plaats. Naast een unanieme herbenoeming ook nog eens Bestuurder van het jaar 2018. Proficiat! Dat schept vertrouwen en wekt verwachtingen!

Naast Pieter Bikker die namens AnderswonenNee vooral op de inhoud en afwegingen een duidelijk betoog heeft gehouden richt ik mij als direct betrokkene nu graag op het proces. Iets wat velen zal aanspreken en na mijn betoog alleen maar meer.

Ondertussen bent u allen geïnformeerd over het proces vanaf de 22e november tot aan vandaag. De brief van de Gemeente Tiel op de deurmat van de 4 bewoners van de Inundatiedijk Zuid, waarin wij kennis maakten met Anders Wonen. Op maandagavond de 27e november een voorlichtingsavond met een groep van 20 direct omwonenden. De avond was bedoeld om vragen te stellen. Onze concrete vragen werden met algemene antwoorden afgedaan.

De dagen erna radiostilte, toch maar even gekozen voor een vertrouwelijk karakter van dit dossier? Daarna de vraag of wij open staan voor de dialoog. Maar natuurlijk! Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Ondertussen wordt Anders Wonen besproken in de commissie samenleving op 6 december. En daarna een gesprek met Burgemeester, Wethouder en projectteam Anders Wonen op 19 december. Het was een avond van het zenden over en weer en uitwisselen van standpunten. Oh ja de Burgemeester vond het net als de Wethouder nodig om aan te geven dat B&W mandaat heeft om dit te doen, dit voor de 2e keer in de afgelopen weken wat wij wederom ernstig in twijfel trokken en vooral op de vraag of er instemming of toestemming van ons bewoners nodig was dit niet aan de orde is. Wederom de vraag of er voortschrijdend inzicht is ontstaan om tot andere besluitvorming te komen: Nee hoor niets gehoord om tot andere inzichten te komen.

Ons onderbuik gevoel werd dus alleen maar versterkt. Na de Kerst werd buurtinitiatief Anders Wonen Nee gelanceerd. Met als resultaat een petitie van bijna 2.000 Nee stemmers en heel veel huiswerk, feiten en antwoorden op vragen die B&W ons nog niet heeft kunnen of willen geven.

Op donderdag 11 januari doet het College een stap terug in het proces rond locatie Anders Wonen. Voor diegenen op afstand klinkt dit dat wij opnieuw beginnen zo ook bij de fracties en gemeenteraadsleden. Die beleving hebben wij niet bij het lezen van dit persbericht en ja ook hier wordt ons vermoeden bewaarheid gezien de quote vanuit de Gemeente in De Gelderlander op 11 januari “ locatie aan de Reuchlinlaan staat niet ter discussie” .

En dan nog de Wethouder die deze bewoners van onwetendheid beticht in het interview met RegioTV Tiel. Er is geen sprake van spijt, want er wordt al jarenlang zorgvuldig aan gewerkt. O nog even terloops: de criteria zijn er al dus die kunnen als uitgangspunt dienen.

Het lijkt ons niet wenselijk als een onwetende burger door een Wethouder betitelt te worden met alle feiten op een rij.

Het terzijde leggen van de democratische legitimatie van een project met een dergelijke impact geeft te denken. Ik weet dat ik richting de 5 minuten ga maar graag nog even tijd en uw aandacht voor het volgende:

De locatie Reuchlinlaan, de locatie in het wijkpark, is gezamenlijk eigendom van Klok Druten en woningcoöperatie SCW. Door deze partijen gekocht in 2006, destijds agrarische grond maar betaald werd ruim 10 maal de agrarische prijs. In 2013 werd deze grond bestemd als “groen”, het wijkpark. De grond werd hierdoor in feite waardeloos, onrendabel en dus een niet geslaagd avontuur van SCW.

Uit de jaarstukken van SCW blijkt dat SCW en Klok Druten in 2015 besloten deze grondpositie af te stoten. De vraag rijst waarom de gemeente de grond niet kocht en inrichtte en toevoegde aan het park. De gemeente wist dat SCW en Klok de grond zouden gaan afstoten. Maar op de een of andere wijze moest deze grond niet aan het park worden toegevoegd zoals al vanaf 1998 overigens was beloofd. Nee, er is een projectgroep met als verantwoordelijke de Wethouder die de onderste trede van de woonladder gaat invullen.

En hoe verder? KleurrijkWonen neemt de grond van Klok Druten en SCW over als ze het voor elkaar krijgt om op die locaties de units voor de doelgroep te plaatsen. Dit speelde al tenminste in 2015. In 2015 liet Kleurrijkwonen een planschaderapport opmaken over de gevolgen van het plan voor in de buurt staande woningen.

Maar waar verbleven al die mensen die een dak boven een hoofd nodig hebben tot nu toe dan? Wethouder Driessen deelde eind 2017 aan de verontruste betrokkenen mede dat aan de Industrieweg bij Kellen en aan de Laan van Westroijen, langs de nieuwe ontsluitingsweg tegenover de pinguin, tijdelijke locaties waren ingericht. De laatste tegenover de pinguin was inmiddels verwijderd in verband met de bouw van een kantoor.

Het was Kleurrijkwonen die vanaf 2012 !! al eigenaar is geworden van het perceel grond tegenover de pinguin. Grond die naar verluid was bedoeld voor de bouw van een eigen nieuw kantoor maar door de fusie met wonincoöperatie SVT niet meer nodig was. Het was exact die grond waarop zelfs al tijdelijk een locatie was ingericht voor de doelgroep. Een werkelijk fantastische locatie die uitstekend voldeed en voldoet aan de eisen.

Maar wat is geschied. De unit wordt geruimd. KleurrijkWonen verkoopt en casht aan een ontwikkelaar uit Hardinxveld, een keuze voor het geld.

Geld maken van de grond en vervolgens de grond uit het wijkpark, inmiddels waardeloos geworden door de mislukte speculatie van zuster woningcoöperatie, overnemen. En de doelgroep aldaar droppen.

Zouden de zorgverleners hier van af hebben geweten?, Wij denken het niet. Voor de zorgverleners geldt het belang van de hulpbehoevenden. Wist de gemeente, in casu de heer Driessen hiervan? Uiteraard. Hij was actief betrokken bij het bestuurlijk overleg om de partijen Klok en SCW te bewegen. Hij was de verantwoordelijke van de projectgroep. Hij was betrokken bij de tijdelijke inrichting van de inmiddels geruimde unit op de grond tegenover de pinguin, de grond van KleurrijkWonen.

Gemeenteraad wij voelen ons voor de gek gehouden en u? Een ‘ schijn’ zoektocht naar een locatie terwijl die er simpelweg al was. En dan heb ik het niet eens over de wijze waarop met ons en u is gecommuniceerd over het proces tot op heden. De reden is ons wel duidelijk, er speelde veel meer.

Maar denkt u nu werkelijk dat er iemand zal gaan opstaan, dit alles wetende, om deel uit te gaan maken van de brede begeleidingsgroep welke het College in het leven denkt te gaan roepen. Een groep waarin Gemeente en KleurrijkWonen zitten die u en ons voor de gek hebben gehouden?

Burgemeester u bent de constante factor de komende jaren. Het college en de gemeenteraad krijgen een andere samenstelling en een ding is wat ons betreft duidelijk dit wil je toch niet met elkaar op deze wijze!

Ik ben een trotse en positief ingestelde en meewerkende inwoner van Tiel, maar mijn trots op en voor Tiel wordt stevig op de proef gesteld. U bent aan zet! Maak de zaken expliciet en eenduidig. Politieke diplomatie is niet aan de orde. Dit wil ik ook meegeven aan diegenen die op deze stoel zitten na 21 maart.