Spreektekst ‘Anders Wonen Nee’ Gemeenteraad 17-01-2018 (1)

Spreektekst Pieter Bikker:

“Inwoners en niet de gemeente maakt de samenleving” een citaat van de gemeente Tiel uit Tiel Actueel.”

Mijn naam is Pieter Bikker en ik vertegenwoordig het burgerinitiatief ‘Anders Wonen Nee’. Wij zijn een collectief van bezorgde inwoners van Tiel-West en Passewaaij.

Wij zijn niet tegen Anders Wonen, maar wel tegen Anders Wonen in het Linge-Waalpark. Meer dan 1.900 ondertekenaars van onze petitie zijn het met ons eens.

“Spreektekst ‘Anders Wonen Nee’ Gemeenteraad 17-01-2018 (1)” verder lezen

De Tielse beerput

Het burgerinitiatief ‘Anders Wonen Nee’ graaft verder door en komt steeds meer informatie tegen waarvan we denken dat ‘het niet helemaal in de haak’ is. We krijgen steeds meer ‘twijfels’ over het traject dat gevolgd is en de afwegingen en keuzes die daarbij zijn gemaakt door de betrokken partijen. Zijn deze wel in het belang van de uiteindelijke doelgroep, de mogelijke bewoners voor deze Skaeve huse, en de burgers van Tiel gemaakt?

“De Tielse beerput” verder lezen

SEV rapport, de basis voor onderbouwing Gemeente is heel helder!

De gemeente verwijst in haar onderbouwing telkens naar het SEV rapport over Skaeve huse uit 2010. Een initiatief overgenomen vanuit Denemarken. Hierbij wordt in het rapport adviezen en aanbevelingen gegeven voor implementatie van deze invulling in praktijk. Het project Skaeve huse vertoont volgens SEV alle kenmerken van een echt experiment. Skaeve huse zijn sombere eenpersoons vrijstaande wooneenheden gelegen op een locatie buiten een woonwijk en met een dagelijks langskomende sociaal begeleider.

“SEV rapport, de basis voor onderbouwing Gemeente is heel helder!” verder lezen

Linge-Waalpark, de gemeente Tiel weet het wel!

Het bord van het Linge-Waal park leert ons dat de gemeente het wel weet. Op het bord is helder aangegeven welke grond tot het park behoort. Geheel rechts op de foto, onder het logo van de gemeente zien we het bewuste perceel waar ze nu hun plannen voor het project Anders Wonen willen gaan realiseren. Het lichtgroene deel waartoe ook het bewuste perceel behoort heeft als bestemming ‘natuurzone’. Een heldere bestemming die ook in het geldende bestemmingplan terug te vinden is. Nog sprekender en in de huidige discussie interessanter is de tekst die ze er zelf bijgeven. “Linge-Waalpark, de gemeente Tiel weet het wel!” verder lezen

‘Skaeve Huse’ projecten in het land

Anders Wonen Nee vindt het concept van ‘Skaeve Huse’ een prima manier om ook in Tiel voor deze specifieke doelgroep onderdak te bieden. Maar dan wel op een geschikte locatie. Op de webpagina ‘Skaeve Huse projecten’ hebben wij een aantal YouTube video’s voor u op een rij gezet die een beeld geven hoe andere gemeenten om zijn gegaan met de besluitvorming en de invulling van ‘Skaeve Huse’.

“‘Skaeve Huse’ projecten in het land” verder lezen

Raadsvergadering woensdag 17 januari: komt u ook?

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 17 januari staat het project ‘Anders Wonen’ op de agenda. Het burgerinitiatief ‘Anders Wonen Nee’ zal haar standpunten aan de Gemeenteraad kenbaar maken.

De Raadsvergadering is openbaar, dus u bent van harte welkom!

Locatie:           De raadzaal van het Stadhuis, Ambtmanstraat 13, Tiel

Datum, tijd:    17 januari 2018, 19:30 uur

Vragen politieke partijen aan College van B&W

Een drietal partijen heeft vragen gesteld aan het College van B&W: Christen Unie, Partij van de Burgers en de VVD. Uit de gestelde vragen blijkt dat de politieke partijen ook volledig verrast waren door deze actie van het College. We zijn blij dat onze aandacht ook bij deze politieke partijen een zeer actieve en kritische houding ten opzichte van het College heeft losgemaakt. De vragen van de drie politieke partijen komen exact overeen met de vragen van een zeer grote groep burgers.

“Vragen politieke partijen aan College van B&W” verder lezen

HSRO: Mogelijk algemeen beschermde broedvogels

HSRO Stedenbouw en Ruimtelijke ontwikkeling heeft in opdracht van de gemeente een rapport opgesteld. In dit rapport geeft zij een onderbouwing waarom het perceel in het Linge-Waalpark geschikt zou kunnen zijn voor het plan ‘Anders Wonen’ op basis van een noodzakelijk tijdelijke invulling.

Onderdeel hiervan is een door HSRO uitgevoerde Quickscan Natuurwaarden. HSRO concludeert dat er ‘mogelijk’ algemeen beschermde broedvogels in het plangebied voorkomen. De bevoegdheid voor het verlenen van ontheffing en vrijstellingen bij soortenbescherming ligt echter grotendeels bij de Provincie.

Het wachten is dan ook op de beslissing van de Provincie. Hiernaast verwachten we dat er ook nog ecologie rapport(en) worden gemaakt door daartoe meer partijen met specialistische expertise op dit vlak.

De juridische en planologische uitwerking van ‘Anders Wonen’

Om de plannen te kunnen realiseren is door de gemeente een voorbereidingstraject doorlopen. Dit traject is volledig buiten de openbaarheid gehouden en moet waar nodig de juridische legitimiteit van het uiteindelijke besluit onderbouwen. Daarbij is een rapport van 36 pagina’s opgesteld door HSRO Stedenbouw en Ruimtelijke ontwikkeling in opdracht van Kleurrijk Wonen. Dit rapport, met de titel ‘Ruimtelijke Onderbouwing Anders Wonen Jonkheer P.A. Reuchlinlaan, Tiel’ is in conceptvorm vrijgegeven in november 2017.

“De juridische en planologische uitwerking van ‘Anders Wonen’” verder lezen