TEKEN de petitie…!

Burgerinitiatief van verontruste inwoners ANDERSWONENNEE start petitie

Heel veel verontruste bewoners hebben al hun stem laten horen door het tekenen van de petitie!

Heb je nog niet getekend? Teken dan nu de PETITIE om het burgerinitiatief STEUN te geven tegen dit plan op deze locatie.

Anders Wonen NEE, niet in het stadspark in Tiel

De Gemeente Tiel wil onder de naam ‘Anders Wonen’ in het stadspark en vlak langs een drukke fietsroute van schoolgaande kinderen, zes wooncontainers plaatsen waar mensen met een psychische aandoening en met drank en drugsproblemen gaan wonen. De locatie is NIET GESCHIKT voor deze huisvesting.

Politieke standpunten op een rij

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Wij zijn daarom benieuwd naar de standpunten van de verschillende politieke partijen over de locatie van het project ‘Anders Wonen’. Het project en de werkwijze van B&W zal hoog op de agenda staan bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

Elke politieke partij van Tiel wordt door ons uitgenodigd hun standpunt over dit project voor u te verwoorden. We zullen u hiervan komende weken op de hoogte houden.

 

Natuurwaarde perceel Reuchlinlaan

De foto’s op de link hieronder geven een prachtig beeld van de natuurwaarde van het perceel dat de Gemeente wil gaan gebruiken voor de plaatsing van de woonunits voor hun project ‘Anders Wonen’.

Bekijk de foto’s op xelixz.nl     ( klik daarna door op de button: ‘Anders Wonen Nee’ )

De Gemeente Tiel is van plan om in het Linge-Waalpark maar liefst 6 woonunits neer te zetten. De toekomstige bewoners zijn mensen die vanwege hun psychische stoornis of verslaving in een ‘ prikkelvrije omgeving’ moeten wonen. Hiervoor moet een prachtig stuk natuur verdwijnen.

De combinatie van het open veld, het dichte bosje en het water dat er langs stroomt, maken het voor vele dieren een aantrekkelijke schuilplaats. Ook wanneer het zoals nu hoog water is in de rivier de Waal, komen dieren hier een goed heenkomen zoeken. Dit is een stukje grond waar de natuur haar gang kan gaan.

Alternatief voorstel voor bestemming perceel

Een groep burgers heeft bij de Gemeente Tiel een voorstel gedaan om het perceel aan de Reuchlinlaan een prachtige en logische bestemming te geven. De bestemming die ze voorstellen is ‘beschermd stadsgezicht’ en ‘natuur met educatieve invulling’. Een bestemming voor alle bewoners van Passewaaij en Tiel-West en natuurlijk ieder ander die hier van wil genieten.

“Alternatief voorstel voor bestemming perceel” verder lezen

IJsvogels of ‘vreemde vogels’ via project Anders Wonen?

De ijsvogel is aanwezig op het perceel waar de Gemeente een project met wooncontainers wil gaan realiseren. De ijsvogel heeft prachtige kleuren en daarom wordt hij gezien als één van de mooiste broedvogels in ons land. Het is een beschermde inheemse diersoort.

De onderstaande beelden tonen een ijsvogel die tegen een raam was gevlogen bij één van de aan dit perceel liggende woningen. Gelukkig kon hij na de botsing zijn eigen weg weer vervolgen en een perfecte invulling geven aan de prachtige aanwezige natuur tussen de wijken Tiel-West en Passewaaij.

Dit moeten we toch koesteren?

Nu doen ze het weer…

De Gemeente Tiel, of beter gezegd B&W Tiel, lijkt een geheel nieuwe politieke strategie te voeren om gevoelige besluiten er doorheen te drukken. Vooral wanneer het gaat om besluiten die een grote impact hebben voor haar burgers.

B&W betrekt haar burgers niet vooraf bij hun plannen, maar kiest er voor deze na de beslissing door de strot van de niets vermoedende burgers te duwen. En dan ook nog geen enkele inhoudelijke vragen te willen beantwoorden.

We hebben hier onlangs al een ‘knap staaltje’ van gezien met de zonnepanelen plannen in Kapel Avezaath (zie voor verdere info: www.zonnepanee.nl). Echter wakkere en terecht reagerende burgers hebben hier nog net een stokje voor kunnen steken. Blijkbaar rest ons, voor het eveneens absurde plan voor ‘Anders Wonen” midden in het stadspark, dezelfde route.

Geloofwaardigheid in politiek

Met de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart aanstaande voor de deur is er flinke onrust onder de bewoners van Tiel. Burgers die petities organiseren omtrent beslissingen van de Gemeente, leiden tot politieke onrust. Het wordt een uitdaging voor alle betrokken politieke partijen in Tiel om haar burgers afdoende geloofwaardigheid te geven in de werkwijze van de lokale politiek.

Er zijn er meerdere agendapunten van belang voor Tiel. Maar de besluitvorming rondom de invulling van het project ‘Anders Wonen’ wordt wat ons betreft een van de speerpunten van de Gemeenteraadsverkiezingen in Tiel.

Een discussie die we op inhoud, open en helder willen voeren. Wij zullen ervoor zorgen dat deze discussie en open inhoud hier voor u uiteen gezet gaat worden.

Wordt vervolgd…

Werkgroep al sinds 2014 bezig met voorbereiding

Als sinds 2014 blijkt er een werkgroep aan de, voor de buitenwereld ‘geheime’, voorbereidingen bezig geweest te zijn. Een projectgroep onder het voorzitterschap van Wethouder Driessen waarvoor de Gemeente het initiatief heeft genomen. Tijd genoeg zou je zeggen om in ieder geval een fatsoenlijk communicatietraject op te zetten met betrokken partijen.

“Werkgroep al sinds 2014 bezig met voorbereiding” verder lezen

Perceel Anders Wonen stinkt!

Het perceel van 1,0 hectare dat de Gemeente nu presenteert om haar voorgenomen project ‘Anders Wonen’ te gaan realiseren heeft een heel opmerkelijke geschiedenis. Het maakt de locatie keuze voor dit project bedenkelijk.

Een vreemde deal

Het perceel is op 19 mei 2006 aangekocht door Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) en Klok Druten Grondexploitatie B.V. (Klok) voor maar liefst Euro 375.000,-. Dat is Euro 37,50 per m2 in 2006. De grond is aangekocht als agrarische grond. Dit was voor meer dan 10x de agrarische waarde op dat moment. Grond met bestemming ‘groen’.

“Perceel Anders Wonen stinkt!” verder lezen