Spreektekst ‘Anders Wonen Nee’ Gemeenteraad 17-01-2018 (2)

Spreektekst Maurice Van Der Kruk:

Geachte voorzitter, burgemeester, wethouders en gemeenteraad,

Allereerst is een felicitatie aan onze Burgemeester de heer Beenakker op zijn plaats. Naast een unanieme herbenoeming ook nog eens Bestuurder van het jaar 2018. Proficiat! Dat schept vertrouwen en wekt verwachtingen!

Naast Pieter Bikker die namens AnderswonenNee vooral op de inhoud en afwegingen een duidelijk betoog heeft gehouden richt ik mij als direct betrokkene nu graag op het proces. Iets wat velen zal aanspreken en na mijn betoog alleen maar meer.

“Spreektekst ‘Anders Wonen Nee’ Gemeenteraad 17-01-2018 (2)” verder lezen

Spreektekst ‘Anders Wonen Nee’ Gemeenteraad 17-01-2018 (1)

Spreektekst Pieter Bikker:

“Inwoners en niet de gemeente maakt de samenleving” een citaat van de gemeente Tiel uit Tiel Actueel.”

Mijn naam is Pieter Bikker en ik vertegenwoordig het burgerinitiatief ‘Anders Wonen Nee’. Wij zijn een collectief van bezorgde inwoners van Tiel-West en Passewaaij.

Wij zijn niet tegen Anders Wonen, maar wel tegen Anders Wonen in het Linge-Waalpark. Meer dan 1.900 ondertekenaars van onze petitie zijn het met ons eens.

“Spreektekst ‘Anders Wonen Nee’ Gemeenteraad 17-01-2018 (1)” verder lezen

Vragen politieke partijen aan College van B&W

Een drietal partijen heeft vragen gesteld aan het College van B&W: Christen Unie, Partij van de Burgers en de VVD. Uit de gestelde vragen blijkt dat de politieke partijen ook volledig verrast waren door deze actie van het College. We zijn blij dat onze aandacht ook bij deze politieke partijen een zeer actieve en kritische houding ten opzichte van het College heeft losgemaakt. De vragen van de drie politieke partijen komen exact overeen met de vragen van een zeer grote groep burgers.

“Vragen politieke partijen aan College van B&W” verder lezen

Gemeente stelt besluit over ‘Anders Wonen’ uit tot na de verkiezingen

Inmiddels hebben meer dan 1.700 bezorgde inwoners van Tiel de petitie van ‘Anders Wonen Nee’ ondertekend. De Gemeente heeft vandaag besloten ‘een stap terug te doen’ in het proces en het definitieve besluit tot na de zomer uit te stellen.

De massale reacties op de petitie hebben de politiek en B&W wakker geschud. In een persbericht laten zij weten dat zij een stap terug doen in het proces en in gesprek willen met belanghebbenden. Of dit leidt tot andere besluitvorming is nog maar de vraag. Eerdere gesprekken hebben niet geleid tot een ander besluit.

“Gemeente stelt besluit over ‘Anders Wonen’ uit tot na de verkiezingen” verder lezen

Politieke standpunten op een rij

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Wij zijn daarom benieuwd naar de standpunten van de verschillende politieke partijen over de locatie van het project ‘Anders Wonen’. Het project en de werkwijze van B&W zal hoog op de agenda staan bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

Elke politieke partij van Tiel wordt door ons uitgenodigd hun standpunt over dit project voor u te verwoorden. We zullen u hiervan komende weken op de hoogte houden.