ANDERS WONEN NEE!

De Gemeente Tiel wil onder de naam ‘Anders Wonen’ in het Linge Waalpark, zes containers plaatsen waar mensen met een psychische aandoening even tot zich zelf kunnen komen. Wat is daar mis mee?

Waar komen die containers?

De containers worden geplaatst in het Linge Waalpark, aan de Reuchlinlaan. Als je in Passewaaij woont kom je hier waarschijnlijk dagelijks langs: het is de route van Passewaaij naar Tiel West en de stad.

Wie gaan daar wonen?

Volgens de gemeente zijn het mensen die door hun psychische problemen niet in een woonwijk kunnen wonen. Bij Anders Wonen kunnen mensen komen wonen die drank of drugs gebruiken. Zij zijn niet verdacht van of veroordeeld voor (zeden)misdrijven.

Er is geen 24-uurs toezicht op deze mensen die elders niet meer te handhaven zijn en nu met z’n allen bij elkaar gaan wonen. Gaat dat wel goed?

Hoe zit het met de veiligheid?

Dagelijks maken veel inwoners van Tiel gebruik van het fietspad langs de Reuchlinlaan om naar school te gaan, of om een boodschap te doen. Deze route wordt door veel bewoners van Passewaaij als de meest veilige route naar school of stad en weer terug ervaren. Maar is dat nog steeds het geval als er in de bosjes naast het fietspad een aantal mensen met een psychische aandoening en drank en drugsgebruikers rondhangen? Durft u hier nog steeds ’s avonds langs te fietsen?

Fijn recreëren in het Linge Waalpark! Of niet?

De nieuwe inwoners van het Linge Waalpark zijn gewend aan een zwervend bestaan. Zij zullen zich dus niet alleen ophouden bij hun containers. Drugs- en drankgebruikers trekken anderen aan. Is het Linge Waalpark straks het verloederde domein van drank- en drugsgebruikers?

Waarom dan toch op die locatie?

Volgens de gemeente is dit eigenlijk de enige logische plaats in Tiel. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente zichzelf toegestaan om voor de maximum periode van 10 jaar een ontheffing te verlenen op de bestaande agrarische bestemming. Hiermee omzeilen ze een wijziging van het bestemmingsplan waardoor er geen bezwaar gemaakt kan worden. De gekozen locatie is zo onlogisch: spelen hier nog andere belangen?

Hoe komt het dat ik hier nog niet eerder van gehoord heb?

De gemeente voert een stiekem communicatie beleid. Ze hebben zich ingezet om totaal 4 bewoners van de Inudatiedijk te informeren en een andere groep van ongeveer 10 bewoners uit te nodigen op een inloopavond. De gemeente wil de communicatie over dit plan zo klein mogelijk houden. Had je hier ook niet over geïnformeerd willen worden door de gemeente Tiel?

Zijn er steden waar dit een succes is?

Onder andere in Rotterdam, Arnhem en Tilburg zijn vergelijkbare projecten opgestart. Daar staan deze inmiddels bekend als container woningen, aso woningen of hufter woningen. Volgens de gemeente is er nadrukkelijk gekeken naar de ervaringen van deze steden, met name in Arnhem. Alleen was men daar nog nooit een kijkje gaan nemen. Dan had men kunnen zien dat deze locaties ver van woningen en scholen zijn verwijderd en zeker niet in een stadspark zijn gelegen. Hoe kan het dan toch zo zijn dat de gemeente Tiel dit volledig negeert?

 Wat een slecht plan! Kan ik wat doen om dit te voorkomen?

Volgens de gemeente kan dat niet meer, want het is inmiddels besloten. Onzin! Nederland is een democratie waar je altijd je stem kan laten horen als je het ergens niet mee eens bent! Voor ons staat vast dat dit de meest ongelukkige plek is die gekozen kan worden. Dit is spelen met vuur, roulette, gewoon gokken en hopen dat het goed gaat.

Hoe kan het dat de gemeente Tiel zo lichtvoetig omgaat met de belangen van haar inwoners?

Hoe kan het dat de gemeente Tiel een goed blijvend leef- en woonklimaat voor alle inwoners van Tiel-West en Passewaaij te grabbel gooit?

Hoe kan het dat de belangen van 6 mensen zwaarder wegen dan de belangen van duizenden inwoners van Tiel-West en Passewaaij?