Anders Wonen Gate, deel 3

In het eerste deel van ‘Anders Wonen Gate’ gaven we u de feiten aangaande het perceel aan de Laan van Westroijen en overige relevante feiten las u in deel 2. In deel 3 geven we u onze interpretatie en mening hierover.

De aankoop van het perceel aan de laan van Westroyen door woningcorporatie SVT was destijds bedoeld voor een nieuw kantoor voor SVT zelf. Echter, dit was na de fusie met Kleurrijk Wonen niet meer relevant. De grond is vervolgens gebruikt voor de (tijdelijke) plaatsing van een tweetal wooncontainers voor dezelfde doelgroep als in het project ‘Anders Wonen’.

De locatie is gelegen aan de Laan van Westroijen, langs de nieuwe ontsluitingsweg tegen over ‘de Pinguin’. Tijdens de eerste informatiebijeenkomst op 27 november 2017 , deelde wethouder Driessen aan verontruste omwonenden van het perceel in het Linge-Waalpark mee, dat de wooncontainers aan de laan van Westroyen verwijderd waren in verband met de bouw van een kantoor.

Dit is opmerkelijk. Er zijn 30 locaties onderzocht door de werkgroep onder voorzitterschap van de gemeente, in de persoon van Wethouder Driessen. Eén van de selectiecriteria was dat alleen grond in eigendom van SVT of Kleurrijk wonen in aanmerking kon komen voor het project ‘Anders Wonen’. Een bizar uitgangspunt, maar het bewuste perceel zat daar ook bij omdat alle grond in 2012, bij aanvang van de werkgroep, in bezit was van SVT en later Kleurrijk wonen. Zelfs gedurende de gehele periode dat de werkgroep alle moeite heeft moeten doen te voldoen aan de SEV adviezen. Namelijk direct te kiezen voor een PERMANENTE invulling van dit project. Grond die nota bene niet meer nodig was als bouwlocatie voor SVT voor een kantoor na de fusie van SVT met Kleurrijk wonen.

Dat is dan een ‘appeltje – eitje’ zou je zeggen. Je hebt als werkgroep (als gemeente, als stad Tiel) de beste locatie voorhanden voor een perfecte invulling van je onderste trede van de woonladder. Er stonden nota bene al met succes twee container woningen. Een perceel dat aan alle criteria van het SEV-rapport voldeed. Het kan een gemeente met het uitvoeren van haar beleid soms ook meezitten, toch?

Maar ergens is het mis gegaan! Dat gebeurt in deze wereld vaker als er ‘geld’ mee gemoeid is. Dan verliezen we soms in één keer bepaalde doelstellingen uit het oog. Zelfs bij een semi-overheidsinstantie als een woningbouw corporatie kan dit blijkbaar gebeuren. Ook als deze in een werkgroep zit die zich aan het inzetten is voor een zo snel mogelijke, succesvolle invulling van de onderste trede van de woonladder in Tiel. Je vraagt je af of er ook een integriteits-eed (of integriteitscode) voor woningbouwcorporaties in de gemeente Tiel is.

Ook opmerkelijk: de verkoop van de percelen van de gemeente en van de particulier aan de woningbouw corporatie zijn gepasseerd in Wijchen. Waarom ga je als ‘Tielse’ Woningcorporatie en Gemeente Tiel helemaal naar Wijchen voor een notaris?


Perspectief voor invulling Anders Wonen!

En nog een puntje: waarom leg je een projectontwikkelaar waaraan je de grond gaat verkopen een clausule op om deze niet te mogen (door) verkopen binnen een periode van 1 jaar?

Dit laatste punt biedt met het huidige besluit voor een nieuwe zoektocht naar een geschikte locatie voor ‘Anders Wonen’ een uitgelezen kans voor de gemeente. Immers, de eigenaar van het gehele stuk grond aan de Laan van Westroijen is op 26 april 2018 weer gerechtigd de grond te verkopen. Dan is er toch nog een mogelijkheid om het project ‘Anders Wonen’ wel in 2018 te kunnen realiseren. Alsnog dat ‘appeltje – eitje’ dan?

Zou de politiek in Tiel haar rol serieus nemen en de beerput helemaal open durven trekken? En daarmee de burgers van Tiel alle antwoorden in dit proces kunnen en durven te geven? Geen van de politieke partijen uitgezonderd?

Dit is belangrijker dan de kleur van de politiek. Dit gaat over de belangen van ALLE burgers van Tiel. Politieke diplomatie is niet aan de orde. Deze discussie heeft geen politieke kleur. Een nog veel diepgaander onderzoek naar de gang van zaken is nodig om de burgers van Tiel het vertrouwen in haar bestuur terug te geven.

De politiek en gemeente zijn gezamenlijk aan zet!