Anders Wonen Gate en Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Wij hebben u in de berichten Anders Wonen Gate 1, 2 en 3 informatie verstrekt die we tot nu toe tegen kwamen tijdens onze zoektocht naar de achtergronden van de keuze voor het perceel in het Linge-Waalpark voor het project Anders Wonen. Maar we hebben nog steeds niet alle feiten boven tafel kunnen krijgen en verwachten ook niet dat ons dat alleen zal lukken. Hiervoor hebben we ook de inzet van de politieke partijen bij nodig. 

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 januari hebben alle partijen geconstateerd dat de communicatie in dit project verre van ideaal is verlopen. Het gaat echter veel verder dan verkeerde communicatie alleen. Onze conclusie op grond van de tot op heden gevonden informatie, is dat het proces niet zuiver is verlopen en dat om nog steeds onduidelijke redenen bewust is toe geredeneerd naar de locatie in het Linge-Waalpark.  Sterker nog: reeds in 2015 had “ Anders Wonen” in Tiel al gerealiseerd kunnen worden aan de Laan van Westrooijen. De rol van zowel de gemeente als die van de woningcoöperaties in het algemeen en die van KleurrijkWonen in het bijzonder, zijn op zijn minst opmerkelijk te noemen. Partijen hadden kennelijk een dubbele pet op, er speelde veel meer dan de locatie. Wat heeft zich in werkelijkheid afgespeeld? Hoe dan ook: dit alles was helemaal niet nodig geweest.

Wij zullen onze informatie met de politieke partijen in Tiel delen en hen de vraag stellen of men van mening is of het gelopen traject voor de invulling van de onderste trede woonladder afdoende helder is. Zo nee, welke bijdrage men als politieke partij gaat leveren om alsnog duidelijkheid te krijgen.

Tevens hebben wij eerder de standpunten van de politieke partijen gevraagd over de locatie in het Linge-Waalpark voor het project Anders Wonen. Een aantal heeft in de Raadsvergadering al uitgesproken dat deze locatie niet voldoet. Anderen hebben aangegeven dat het nog steeds als een van de opties naast alle oude en eventueel nieuwe alternatieven moet worden gezien. Zodra wij de standpunten van de politieke partijen hebben ontvangen, zullen wij deze publiceren zodat u goed geïnformeerd bent mede van belang voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

Wij houden u op de hoogte.