Spreektekst ‘Anders Wonen Nee’ Gemeenteraad 17-01-2018 (1)

Spreektekst Pieter Bikker:

“Inwoners en niet de gemeente maakt de samenleving” een citaat van de gemeente Tiel uit Tiel Actueel.”

Mijn naam is Pieter Bikker en ik vertegenwoordig het burgerinitiatief ‘Anders Wonen Nee’. Wij zijn een collectief van bezorgde inwoners van Tiel-West en Passewaaij.

Wij zijn niet tegen Anders Wonen, maar wel tegen Anders Wonen in het Linge-Waalpark. Meer dan 1.900 ondertekenaars van onze petitie zijn het met ons eens.


‘Een stap terug in het proces’

Vorige week donderdag heeft het College van B&W besloten even pas op de plaats te maken. Zelf noemen ze dat een stap terug in het proces. Wij hebben begrepen dat de gemeenteraad betrokken gaat worden bij de besluitvorming. Dat is winst.

Maar dan: Een stap terug in het proces. Wat betekent dat? Een dag erna meldde een woordvoerder van de gemeente aan De Gelderlander dat “de locatie Reuchlinlaan niet ter discussie staat”. Ook kun je uit de beantwoording van vraag 23 van de VVD concluderen dat de locatiekeuze Reuchlinlaan nog steeds fier overeind staat.

Naar onze mening moet dit dossier helemaal opnieuw opgebouwd worden. Te beginnen bij stap 1: het opstellen van selectiecriteria waaraan een locatie moet voldoen.


De ‘Tiel brede begeleidingsgroep’

Het College van B&W heeft bedacht om een ‘Tiel brede begeleidingsgroep’ op te richten om zo te komen tot een woonvorm ‘Anders Wonen’ in Tiel.

Wij hebben eerder bepleit dat draagvlak bij de bevolking een van de cruciale succesfactoren is. Maar als het de bedoeling is dat slechts gesproken kan gaan worden over de hoogte van het hek in het Linge-Waalpark, dan zijn we nog geen stap verder!

De naam begeleidingsgroep impliceert dat een genomen besluit “wordt begeleid” naar de uitvoering. Als je inspraak serieus neemt, formeer je een “adviescommissie”!


Aanbevelingen in het SEV-rapport

Het College van B&W schermt met het SEV-rapport als onderbouwing voor haar uitgangspunten. Welnu, wij hebben dit rapport ook gelezen en stellen vast dat de geselecteerde locatie in het Linge-Waalpark juist NIET voldoet aan deze criteria.

Laten we een aantal criteria doornemen en kijken hoe het plan ‘Anders Wonen’ hierop scoort

[1] Niet te dicht bij bebouwing, aanbeveling minimaal 75 tot 100 meter.

Voldoet niet: dichtstbijzijnde woning minder dan 50 meter.

[2] Voldoende afstand van gevoelige functies.

Voldoet niet: het park IS een gevoelige functie. Hier spelen en sporten kinderen en volwassenen. Het fietspad langs de geplande locatie wordt door o.a. scholieren gebruikt om van huis naar school te fietsen en vv.

[3] Aanstellen van een beheerder.

Er is geen 24/7 toezicht gepland.

[4] Kies gelijk een permanente locatie.

De locatie is tijdelijk, maximaal 10 jaar.

[5] De gemeente moet via grondbeleid ruimte creëren en eventueel waardeverlies afboeken.

Het college heeft als eis gesteld dat de grond in eigendom moet zijn van de gemeente of Kleurrijk wonen. Het nut van deze eis ontgaat ons. De gemeente presenteert dit overigens als criterium vanuit het SEV-rapport. Onzin!

[6] Voorkom bezwaren van omwonenden door goede communicatie.

Communicatie vanuit de gemeente is tot op heden vooral gericht geweest op het zo klein mogelijk houden (damage control), en was er niet op gericht omwonenden zo goed mogelijk te informeren.


Het perceel stinkt

Het heeft er alle schijn van dat er door het College van B&W heel doelgericht naar het bewuste perceel in het Linge-Waalpark is toegewerkt. Grond dat in 2006 voor meer dan 10x de agrarische waarde is verkocht. In 2013 werd de bestemming gewijzigd van agrarisch naar groen. Was dit het startsein voor betrokkenen om daarna dit perceel voor dit doeleinde te gaan gebruiken?

Veel is onduidelijk rondom dit perceel in samenhang met de locatiekeuze, maar Anders Wonen Nee wil de onderste steen boven en is een onderzoek gestart. Zeer binnenkort verwachten wij hierover meer te berichten. Maar ik zou vooral zeggen: bevraag uw Wethouder hier over!


Tot slot

Dit wordt wat ons betreft HET thema bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Wij zullen de politieke partijen vragen naar hun standpunten en deze communiceren, zodat de inwoners van Tiel goed geïnformeerd zijn over wat er in hun achtertuin gebeurt.

Bedankt voor uw aandacht.