Standpunt Christen Unie

Anders Wonen Nee heeft aan alle politieke partijen om haar standpunt gevraagd omtrent de locatie van het project Anders Wonen en een reactie op onze artikelen onder de naam ‘Anders Wonen Gate’ op deze website.  Hierbij de reactie van Jolanda Stoeten-Flach van de Christen Unie

“Wij hebben 22 januari de volgende vraag naar de griffie verstuurd:

Zoals in de raad van 18 januari is gevraagd door wethouder Driessen hierbij onze schriftelijke vraag:

Wij willen in het kader van ‘hoor en wederhoor’ graag zijn reactie of die van Kleurrijk Wonen op hetgeen door inspreker Maurice van der Kruk is beweerd (zie hieronder, m.n. de laatste twee alinea’s). En waarom is de locatie bij De Pinguin niet behouden?

Verder vragen wij herhaaldelijk naar een volledig, eerlijk en transparant communicatieproces, zoals gisteren nog in de commissie Bestuur:

Wees VET: Volledig, eerlijk, en transparant

Veel goede tips staan op nudoorpakken.nl:

Do’s en dont’s, Trajecten NIMBY, Participanten verwennen

Kom vooral niet aanzetten met de dodelijke opmerking ‘dat nemen we mee!’ Iedereen weet wat er dan gebeurt: niets.

Al in 1969 publiceerde Sherry Arnstein zijn participatieladder waarin hij scherp onderscheid maakte tussen ‘echte’, nep- en non-participatie. De mate van participatie vraagt een zorgvuldige analyse van belangen.

Met de nieuwe omgevingswet inwoner van begin tot eind volwaardig laten meedoen in planvorming. Van groot belang is dat bij co-creatie de spelregels helder worden vastgelegd in een participatieverordening. Bijv. Participatiecode van Hattem of Factor C zoals toegepast in Houten (VNG magazine 1 26 januari.) (over die laatste zei de burgemeester dat die binnen het gemeentehuis wordt gehanteerd)

Uw andere vragen worden volgens ons beantwoord in het nieuwe proces met de begeleidingsgroep. Een fractiestandpunt over lokatie Linge-Waalpark zou dan ook te vroeg zijn.”