Standpunt D66

Anders Wonen Nee heeft aan alle politieke partijen om haar standpunt gevraagd omtrent de locatie van het project Anders Wonen en een reactie op onze artikelen onder de naam ‘Anders Wonen Gate’ op deze website.  Hierbij de reactie van Ton Zuidema van D66.

“Visie D66 op ‘Anders wonen’

De nieuwe procedure, zoals in de raad afgesproken rond het project Anders Wonen, waarbij een klankbordgroep wordt geformeerd, onderschrijft D66. Wat voor onze partij vooral belangrijk is dat zowel de criteria als de locatiekeuze in samenspraak met de inwoners wordt bekeken. 
D66 vindt dat de gemeente voor alle inwoners een passende woongelegenheid moet bieden, dus ook voor mensen die vallen binnen het project ‘Anders wonen’.”