VVD steunt burgerinitiatief betreffende JHR Reuchlinlaan

Een aantal inwoners van onze gemeente hebben, volgens de geldende regels, een voorstel met een burgerinitiatief aan onze raad gezonden. Zij vragen daarin om een perceel grond de definitieve invulling “natuur” te geven.

Bovenstaand is een enigszins technisch verhaal, waar het de VVD om gaat is dat een aantal inwoners met een vraag naar de raad komen.

Wij vinden dat je een burgerinitiatief uiterst serieus moet nemen; wij willen als raad immers dat iedereen meedoet en participeert  in Tiel, dit is daar nu een voorbeeld van.

De VVD stelde zich afgelopen woensdag dan ook op het standpunt dat wij het initiatief ondersteunen en hebben aangegeven dat het onderzoek waar door de initiatiefnemers om is gevraagd,  om onomstotelijk vast te stellen dat er op het  genoemde stuk grond beschermde diersoorten aanwezig zijn, zou moeten worden gehouden. Ook zouden initiatiefnemers het genoemde stuk grond een educatieve invulling willen geven; zij zouden dit graag, samen met partners, willen uitwerken; ook hier is de VVD voorstander van.

Het is dan ook jammer dat wij hiervoor geen meerderheid in de raad kregen, de meerderheid wil dat eerst wordt onderzocht of het perceel wel of niet geschikt is voor het project “Anders Wonen”, een onderzoek dat eind 2018 moet zijn afgerond. Pas daarna wil men een besluit nemen over het burgerinitiatief.

Ans Duquesnoy – van den Heuvel

Fractievoorzitter VVD Tiel

Klik hier voor het artikel op de website van de VVD

Linge-Waalpark, de gemeente Tiel weet het wel!

Het bord van het Linge-Waal park leert ons dat de gemeente het wel weet. Op het bord is helder aangegeven welke grond tot het park behoort. Geheel rechts op de foto, onder het logo van de gemeente zien we het bewuste perceel waar ze nu hun plannen voor het project Anders Wonen willen gaan realiseren. Het lichtgroene deel waartoe ook het bewuste perceel behoort heeft als bestemming ‘natuurzone’. Een heldere bestemming die ook in het geldende bestemmingplan terug te vinden is. Nog sprekender en in de huidige discussie interessanter is de tekst die ze er zelf bijgeven. “Linge-Waalpark, de gemeente Tiel weet het wel!” verder lezen

HSRO: Mogelijk algemeen beschermde broedvogels

HSRO Stedenbouw en Ruimtelijke ontwikkeling heeft in opdracht van de gemeente een rapport opgesteld. In dit rapport geeft zij een onderbouwing waarom het perceel in het Linge-Waalpark geschikt zou kunnen zijn voor het plan ‘Anders Wonen’ op basis van een noodzakelijk tijdelijke invulling.

Onderdeel hiervan is een door HSRO uitgevoerde Quickscan Natuurwaarden. HSRO concludeert dat er ‘mogelijk’ algemeen beschermde broedvogels in het plangebied voorkomen. De bevoegdheid voor het verlenen van ontheffing en vrijstellingen bij soortenbescherming ligt echter grotendeels bij de Provincie.

Het wachten is dan ook op de beslissing van de Provincie. Hiernaast verwachten we dat er ook nog ecologie rapport(en) worden gemaakt door daartoe meer partijen met specialistische expertise op dit vlak.

Natuurwaarde perceel Reuchlinlaan

De foto’s op de link hieronder geven een prachtig beeld van de natuurwaarde van het perceel dat de Gemeente wil gaan gebruiken voor de plaatsing van de woonunits voor hun project ‘Anders Wonen’.

Bekijk de foto’s op xelixz.nl     ( klik daarna door op de button: ‘Anders Wonen Nee’ )

De Gemeente Tiel is van plan om in het Linge-Waalpark maar liefst 6 woonunits neer te zetten. De toekomstige bewoners zijn mensen die vanwege hun psychische stoornis of verslaving in een ‘ prikkelvrije omgeving’ moeten wonen. Hiervoor moet een prachtig stuk natuur verdwijnen.

De combinatie van het open veld, het dichte bosje en het water dat er langs stroomt, maken het voor vele dieren een aantrekkelijke schuilplaats. Ook wanneer het zoals nu hoog water is in de rivier de Waal, komen dieren hier een goed heenkomen zoeken. Dit is een stukje grond waar de natuur haar gang kan gaan.

Alternatief voorstel voor bestemming perceel

Een groep burgers heeft bij de Gemeente Tiel een voorstel gedaan om het perceel aan de Reuchlinlaan een prachtige en logische bestemming te geven. De bestemming die ze voorstellen is ‘beschermd stadsgezicht’ en ‘natuur met educatieve invulling’. Een bestemming voor alle bewoners van Passewaaij en Tiel-West en natuurlijk ieder ander die hier van wil genieten.

“Alternatief voorstel voor bestemming perceel” verder lezen

IJsvogels of ‘vreemde vogels’ via project Anders Wonen?

De ijsvogel is aanwezig op het perceel waar de Gemeente een project met wooncontainers wil gaan realiseren. De ijsvogel heeft prachtige kleuren en daarom wordt hij gezien als één van de mooiste broedvogels in ons land. Het is een beschermde inheemse diersoort.

De onderstaande beelden tonen een ijsvogel die tegen een raam was gevlogen bij één van de aan dit perceel liggende woningen. Gelukkig kon hij na de botsing zijn eigen weg weer vervolgen en een perfecte invulling geven aan de prachtige aanwezige natuur tussen de wijken Tiel-West en Passewaaij.

Dit moeten we toch koesteren?